Cleaning tablets

    Levertijd:5-7 dagen
Bestel
  • Beschrijving

NEO BARISTA Reinigingstablet

Het is een reinigingstablet die wordt gebruikt bij de periodieke reiniging van espressomachines voor thuis of voor bedrijven. De Neo Barista tablet is een product dat periodiek wordt gebruikt tegen verstopping en overgebleven koffiegeur die kunnen ontstaan in de espressomachine, waarbij  koffieresten en vetten worden verwijderd.

Gebruiksaanwijzing:

Doe 1 Neo Barista tablet in de blinde filterdrager van uw machine.  Zet de machine 5 maal aan en uit met een interval van 10 seconden. Spoel uw blinde filterdrager vervolgens af met ruim water.

Voor de reiniging van de filterdrager, zeef en soortgelijke metalen espresso-onderdelen, voeg 2 Neo Barista tabletten toe aan 1 liter heet water in een bakje.
Plaats de metalen onderdelen van de filterdrager verticaal in een bakje met heet water,  zo dat de handvaten (van rubber, plastic of hout) niet in contact komen met het water.
U kunt de filterdragers voor een half uur  in het water houden. Daarna goed afspoelen.

Laat het niet in aanraking komen met onderdelen gemaakt van plastic, rubber of hout. Het kan verbleken.

Bewaar het op een koele en vochtvrije plaats.

NL: BUITEN BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN. Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt huidirritatie. Na het werken met dit product handen grondig wassen. Schadelijk bij inhalering. Kan brand intensiveren; oxidator. BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen indien aanwezig. Blijven afspoelen bij aanhoudende oogirritatie: Medisch advies inwinnen. BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel zeep en water wassen. Bij aanhoudende huidirritatie: Medisch advies inwinnen.