Ontkalker

Neo
    Levertijd:3-5 dagen
Bestel
  • Beschrijving

NEO BARISTA Kalkreiniger

Mineralen, calcium en magnesium die in veranderende hoeveelheden aanwezig zijn in het water, veroorzaken  kalkaanslag op interne onderdelen van de koffiemachine. Deze kalk heeft een negatief effect op de smaak van uw koffie en de levensduur van uw apparaat. Bovendien verlengt het de zettijd en verlaagt het de temperatuur van uw koffie.
De Neo Barista Speciale Kalkoplosser garandeert een eenvoudige, snelle en veilige oplossing van kalk in koffiemachines en waterkokers van alle soorten en merken. Het verwijdert zelfs de hardnekkigste kalkaanslag.

Gebruiksaanwijzing:

Neem in de eerste plaats de gebruiksaanwijzing van uw machine in acht voor het oplossen en verwijderen van kalk. Vul het waterreservoir van uw machine met 125 ml (half waterglas) Neo Barista Speciale Kalkoplosser, tenzij anders aangegeven. Doe daar een zelfde hoeveelheid water bij. Zorg ervoor dat de oplossing uit de afvoer van heet water stroomt. Vul het waterreservoir met water en spoel het af met een hoeveelheid water dat gelijk is aan 1á 2 reservoir(s).  

NL: BUITEN BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN. Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt huidirritatie. Na het werken met dit product handen grondig wassen. Schadelijk bij inhalering. Kan brand intensiveren; oxidator. BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen indien aanwezig. Blijven afspoelen bij aanhoudende oogirritatie: Medisch advies inwinnen. BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel zeep en water wassen. Bij aanhoudende huidirritatie: Medisch advies inwinnen.