Milk Frother Cleaner

Neo
    Levertijd:3-5 dagen
Bestel
  • Beschrijving

NEO BARISTA Melksysteemreiniger

Wanneer melk wordt verwarmd,opgeschuimd,  wordt voorbereid in Espressomachines, blijft er altijd wat melk over in de plastic buizen of stoompijpjes. Door middel van de Neo Barista melksysteemreiniger worden eiwitresten, bacteriën en verstoppingen in de buizen, ook wel uitgedrukt als klontering, verwijderd en de levensduur van uw machine wordt verlengd.

Gebruiksaanwijzing:

- Voeg 50 ml (ongeveer 1 espressokopje) Neo Barista Melksysteemreiniger aan 1 liter schoon water op kamertemperatuur.
- Indien de gebruiksaanwijzing van uw koffiemachine geen specifieke schoonmaakinstructie bevat, kies de optie waarbij u normaal gesproken koffie met melk maakt, en zorg ervoor dat het deze oplossing opzuigt in plaats van melk.
- U kunt deze stap herhalen totdat de oplossing volledig gebruikt is. Herhaal vervolgens deze stap met 1 liter schoon water en spoel het af.

NL: BUITEN BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN. Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt huidirritatie. Na het werken met dit product handen grondig wassen. Schadelijk bij inhalering. Kan brand intensiveren; oxidator. BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen indien aanwezig. Blijven afspoelen bij aanhoudende oogirritatie: Medisch advies inwinnen. BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel zeep en water wassen. Bij aanhoudende huidirritatie: Medisch advies inwinnen.